Happy birthday to you – życzenia urodzinowe po angielsku

Jeśli masz dużo znajomych obcokrajowców – zapewne się kiedyś spotkałeś z problemem w dniu ich urodzin: jakie życzenia składać? Jak sformułować, żeby były zarówno ładne i serdeczne, jak i prawidłowe gramatycznie?

Dziś proponujemy uniwersalne rozwiązanie do takich sytuacji – zbiór różnych życzeń po angielsku na urodziny. Teraz gdy zobaczysz przypomnienie o nadchodzących urodzinach kolegi z zagranicy możesz się nie martwić układaniem wierszyków samodzielnie –  po prostu skorzystaj z poniższej życzeniowej antologii.

Wszystkiego najlepszego po angielsku – uniwersalne życzenia

W tym rozdziale mamy życzenia na każdego – kolegę z pracy, dawnego przyjaciela, partnera biznesowego, koleżanki ze studiów i nie tylko. Te życzenia świetnie sprawdzą się na wpisanie na kartce okolicznościowej albo wysłanie w wiadomości. Dodaj odrobinkę personaliów – imię, jakąś cechę charakterystyczną solenizanta, ważne dla was obojga wydarzenie, to sprawi jeszcze większą przyjemność.

 • On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY!
 • W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
 • May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer
  Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami
 • Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday.
  Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy, nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza dziś – w Twe urodziny.
 • Hoping your birthday
  Is a happy one,
  Just filled with friends,
  Excitement and fun!
  Mam nadzieję że Twoje urodziny
  Będą wesołe,
  Wypełnione przyjaciółmi
  Radością i zabawą!
 • Let the number of years you have lived not be a reminder of how old you are but see it as a medal of all you have been through in life.
  Niech liczba lat, które przeżyłeś nie będzie tylko przypomnieniem o tym jak stary już jesteś, ale niech będzie dla Ciebie medalem za wszystko co w życiu przeszedłeś.
 • We send you our sincerest wishes for a Happy Birthday. We wish you another year of accomplishments, happiness and personal growth!
  Ślemy Ci (Pani / Panu) najszczersze życzenia urodzinowe. Życzymy Ci (Pani /Panu) kolejnego roku osiągnięć, szczęścia i rozwoju osobistego.
 • Love and fun are wished for you, with special birthday blessings, too!
  Miłość i zabawa są życzeniami dla Ciebie, wraz ze specjalnym urodzinowym błogosławieństwem!
 • Instead of counting candles
  Or tallying the years
  Contemplate your blessings now
  As your birthday nears.
  Zamiast liczyć świeczki
  Albo mijające lata
  Pomyśl o błogosławieństwach,
  Bo nadchodzą Twoje urodziny.

Piękne życzenia na urodziny po angielsku dla niej

Każda dziewczyna na urodziny czeka kwiatów – nie ważne, jak duży będzie bukiet, czasem nawet nie ważne, czy to będzie rzeczywiście bukiet, czy ładna kartka z obrazkiem bukietu. Najważniejsze by były od serca. Bukiet z pięknych słów i życzeń po angielsku – to najmniejsze, co możesz zrobić dla swojej zagranicznej przyjaciółki. Podrzucamy kilka przykładów gotowych życzeń po angielsku dla kobiety.

 • Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday!
  Jesteś o rok starszy/a, lecz nie zmieniłeś/aś się ani trochę. To wpaniałe, ponieważ jesteś idealny/a właśnie takim/ą. Wszystkiego najlepszego.
 • Always love life and never stop dreaming! Happy Birthday to my dearest …
  Zawsze kochaj życie i nigdy nie przestawaj marzyć. Wszystkiego najlepszego dla mojego najdroższego/mojej najdroższej…
 • You make me happy 364 days a year, so I want to make you this day the happiest day in your life. Happy birthday to the best girl in the world.
  Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 364 dni w roku, więc chcę, aby ten dzień, był najszczęśliwszy w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego dla najlepszej dziewczyny na świecie.
 • I wish you luck, happiness and riches today, tomorrow and beyond.
 • Życzę Ci szczęścia, radości i bogactwa, dzisiaj i w przyszłości.
 • I cannot come with rose bouquet,
  I cannot come, wish you the best,
  So I call fate and ask it
  To make your dreams come true for me.
  Z bukietem róż nie mogę przyjść,
  By złożyć Ci życzenia.
  Więc wyzywam los i proszę go,
  By spełnił Twe życzenia.
 • Day of Birthday – day like day
  But important anyway
  Because it’s your holy day
  So keep my wish anyway
  Health and happy make your life
  And find love without any strife
  Dzień Urodzin jak dzień każdy
  Jest dla Ciebie bardzo ważny
  Jest to bowiem święto Twoje,
  Więc życzenia przyjmij moje:
  Zdrowia, szczęścia,
  pomyślności i w miłości wzajemności.
 • I wish you All you dream of…
  Let everything comes true for you…
  Let your life flows without a flaw…
  And all the bad quick come and go…
  Wszystko co piękne i wymarzone
  Niech w Twym życiu będzie spełnione.
  Niech życie Twoje zawsze słodko płynie,
  a wszystko, co złe niech szybko przeminie.
 • Happy Birthday!
  Enjoy your wonderful day
  and celebrate it.
  Stay healthy
  and get all that you want.
  Wszystkiego najlepszego!
  Ciesz się Twoim wspaniałym dniem
  i świętuj go.
  Życzę Ci zdrowia
  i wszystkiego czego zapragniesz.

Życzenia z okazji urodzin po angielsku dla niego

Czysta przyjemność – widzieć twarz faceta solenizanta, gdy składasz mu trafne i serdeczne życzenia urodzinowe. Po angielsku, po polsku, po francusku, w każdym języku – ciepło i szczerość nie mają zróżnicowań językowych. Mamy akurat niektóre angielskie życzenia urodzinowe, z których możesz przy okazji skorzystać – życząc spełnienia marzeń i dużo zdrowia dla swojego zagranicznego przyjaciela.

 • A friend is someone who stands by your side when you are in trouble and broken inside. A friend is someone who treats you with all the best and shines your day, when you are. Happy birthday my friend!
  Przyjaciel to ktoś kto jest przy Tobie, gdy masz kłopoty i jesteś rozbity. Przyjaciel to ktoś kto traktuje Cię najlepiej każdego dnia. Wszystkiego najlepszego mój przyjacielu!
 • Thinking of you on your birthday, and wishing you all the best! I hope it is as fantastic as you are, you deserve the best and nothing less
  Myślę o Tobie w dniu Twoich urodzin i życzę Ci wszystkiego najlepszego! Mam nadzieję, że ten dzień jest równie wspaniały jak Ty sam/a, należy Ci się wszystko, co najlepsze i ani trochę mniej.
 • Wishing you a happy, fun and crazy birthday filled with wonderful surprises!
  Życzę Ci radosnych, zabawnych i szalonych urodzin przepełnionych wspaniałymi niespodziankami.
 • I’m wishing you another year
  Of laughter, joy and fun,
  Surprises, love and happiness,
  And when your birthday’s done,
  I hope you feel deep in your heart,
  As your birthdays come and go,
  How very much you mean to me,
  More than you can know.
 • Życzę Ci kolejnego roku
  Śmiechu, radości i zabawy,
  Niespodzianek, miłości i szczęścia,
  A kiedy Twoje urodziny miną,
  Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
  Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
  Jak wiele znaczysz dla mnie,
  Więcej niż Ci się wydaje.
 • Once a year I get the chance
  To wish you birthday cheer.
  It pleases me no end to say,
  I wish you another great year.
  So happy birthday to you,
  From the bottom of my heart.
  And may your good times multiply,
  Till they’re flying off the chart!
 • Raz w roku mam szansę.
  By życzyć Ci wszystkiego najlepszego.
  Niewypowiedzianie mnie to cieszy,
  Życzę Ci kolejnego wspaniałego roku.
  Więc wszystkiego najlepszego dla Ciebie,
  Z głębi mojego serca.
  I niech Twojego dobre momenty się zwielokrotnią
  Dopóki nie wypełnią całej listy!
 • When I think of exceptional people I know,
  You’re right at the front of the line.
  It’s not for your power or status or wealth;
  It’s because you make everyone shine.
  When I want to see someone who’s special and fun,
  I don’t have to think very hard,
  For one of the nicest people I know
  I can find in my own backyard.
  May your birthday be filled with all you desire;
  You’re a person I really respect and admire!
 • Kiedy myślę o wyjątkowych ludziach, których znam,
  Jesteś na samym początku listy.
  To nie przez Twoją władzę, status czy bogactwo;
  To dlatego że sprawiasz iż przy Tobie każdy błyszczy.
  Kiedy chcę zobaczyć kogoś kto jest wyjątkowy i zabawny,
  Nie muszę myśleć zbyt długo,
  Jedną z najlepszych osób jakie znam
  Mogę znaleźć na własnym podwórku.
  Niech Twoje urodziny będą wypełnione wszystkim czego pragniesz;
  Jesteś osobą którą naprawdę szanuję i podziwiam!
 • Wishing you your happiest birthday yet
  A birthday too special to ever forget.
  Życzę Ci najszczęśliwszych ze wszystkich urodzin
  Urodzin zbyt wyjątkowych by być kiedykolwiek zapomniane.
 • On this special day I wish all the best
  To a wonderful friend, who deserves nothing less!
  W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

Śmieszne życzenia urodzinowe po angielsku

Ulubiona sekcja w każdym naszym zbiorze życzeń urodzinowych – zabawne wierszyki i sentencje na urodziny! Mamy ich też sporo po angielsku – możesz takie życzenie wysłać kumplowi, niekoniecznie ma być obcokrajowcem. Wiadomo, że poczucie humoru w interpretacji różnych języków jest różne, więc będzie to zapewne coś wyjątkowego na urodziny przyjaciela.

 • Roses are red
  Violets are blue
  Stop complaining… I am older than you!
  Róże są czerwone
  Fiołki są niebieskie
  Przestań narzekać… Jestem starszy od Ciebie!
 • I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you!
 • Życzę Ci, żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał/otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!
 • Party like a ROCK STAR on your birthday. You are no 1-Hit-Wonder but a superstar every day.
 • Imprezuj jak ROCK STAR na swoje urodziny. Nie jesteś Cudem Jednego Hita, tylko superstar na zawsze.
 • So, it’s another birthday with you. Statistics prove that those who have earned more birthdays, have lived the longest life in the earth.
 • Kolejna impreza urodzinowa z Tobą. Statystyka pokazuje, że ci, kto miał najwięcej urodzin, przeżyli najdłuższe życie.
 • No one will stop tonight from eating your favorite items. I wish you a happiest birthday ever.
 • Dzisiaj nikt Ci nie zabroni jedzenia Twoich ulubionych potraw. Życzę wesołej zabawy urodzinowej!
 • Happy birthday, friend. Those aren’t gray hairs. Those are the marks of wisdom.
 • Sto lat, przyjacielu. To nie siwe włosy. To znaki mądrości.
 • Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.
 • Sto lat! Niech twój Facebook się wypełni wiadomościami od ludzi, z którymi nigdy nie rozmawiasz!

Sto lat po angielsku – śpiewamy razem

Klasyk, który znamy od dzieciństwa i spotykamy raz po raz w filmach, książkach, reklamach. Po usłyszeniu pierwszych nut tej melodii od razu czujemy zapach tortu urodzinowego i widzimy odblaski płonących na nim świeczek. Liczmy razem, aż solenizant zdmuchnie wszystkie!
Przytaczamy prosty tekst najpopularniejszej piosenki urodzinowej na świecie. Uczcie się na pamięć i śpiewajcie dla bliskich!

 • Happy birthday to you,
  Happy birthday to you,
  Happy birthday, dear (imię)
  Happy birthday to you
  Wszystkiego najlepszego
  Wszystkiego najlepszego
  Wszystkiego najlepszego drogi/droga (imię)
  Wszystkiego najlepszego!

Proste życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Krótkie i trafne, wesołe i poważne, i zawsze serdeczne – życzenia urodzinowe po angielsku mają być właśnie takie. Ale kopiując i wklejając gotowe formułki życzeniowe a wysyłają je znajomym obcokrajowcom, nie zawsze w pełni rozumiemy treść tych formułek. Dlatego zebraliśmy kilka życzeń po angielsku na urodziny z tłumaczeniem na język polski – tak łatwiej wybierać, można coś dodać, coś wymazać, tak, żeby na sto procent spodobało się solenizantowi.

 • May your big day be as special as you are. – Niech Twój wielki dzień będzie tak wyjątkowy jak jesteś Ty.
 • I wish you a cheerful birthday. May all your dreams and wishes come true. – Życzę Ci radosnych urodzin. Niech wszystkie twoje marzenia się spełnią.
 • On your birthday I wish for you that whatever you want most in life, it comes to you, just the way you imagined it or better. Happy Birthday! – Z okazji urodzin życzę Ci, żeby to czego najbardziej w życiu pragniesz spełniło się w taki sposób, jak sobie wymarzyłeś albo i lepszy. Wszystkiego najlepszego!
 • Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Please stay healthy and get all that you want. – Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.
 • Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you – Każda świeczka na Twoim torcie to kolejny rok przez który miałam / miałem szczęście Cię znać.
 • Happy birthday! Enjoy this year and use it as a launchpad for your future! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Ciesz się tym rokiem i użyj go jako wyrzutni w stronę przyszłości!
 • I hope all your birthday wishes and dreams come true. Happy Birthday to you! – Mam nadzieję, że spełnią się Twoje wszystkie życzenia i sny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Ciebie!

Kartki urodzinowe po angielsku

Lepsze niż życzenia na urodziny są tylko kartki z życzeniami na urodziny. Dlatego mamy niezły zbiór ładnych obrazków graficznych, które można wykorzystać na urodziny kolegi z zagranicy. Piękne tło, tematyka urodzinowa, świeczki, torciki, baloniki plus ładne życzenie – prosty przepis na udane życzenie. Zapraszamy do korzystania i dzielenia się radością ze znajomymi.

Kartki urodzinowe po angielsku 1

Kartki urodzinowe po angielsku 2

Kartki urodzinowe po angielsku 3

Kartki urodzinowe po angielsku 4

Kartki urodzinowe po angielsku 5

Kartki urodzinowe po angielsku 6

Last Updated on 3 kwietnia, 2020